รูปของท่านจะถูกปกป้องด้วย Logo ลายน้ำซ้อนทับที่รูป เพื่อมิให้ผู้ใดนำภาพท่านไปใช้